Neutrino – částice, která si dělá, co chce

Termín přednášky: 5.1.2012 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (Katedra fyziky fakulty elektrotechnické, ČVUT Praha) Anotace Vyprávění o neutrinech od jejich objevu až po stavbu současných obřích detektorů. V přednášce si povíme o zdrojích neutrin, jejich oscilacích a posledních experimentech, které překvapily nejenom fyziky. Podíváme

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry

Termín přednášky: 13.12.2011 v 15:00 Místo konání: knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Mgr. Vladimír Fuka (Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK Praha) Anotace V přednášce bude představen model turbulentního proudění v lokálních měřítkách, který slouží zejména pro modelování šíření znečišťujících příměsí v městské zástavbě a jiných geometricky složitých prostředích. Budou prezentovány numerické metody použité

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Akumulace elektrické energie moderními setrvačníky a vysokoteplotní supravodiče

Termín přednášky: 29.11.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: RNDr. Miloš Jirsa, DSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) Anotace V poslední době vzniká silná poptávka po kompaktních a ekologicky čistých zdrojích elektrické energie, zejména v souvislosti s rozvojem elektromobilů. Moderní supravodivé setrvačníky představují jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Povaha Vesmíru a jeho vznik

Termín přednášky: 25.10.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko) Anotace Je náš Vesmír uzavřený nebo otevřený? Jaká je tedy jeho energetika? A jaká je jeho topologie a geometrie? Všechny tyto otázky je možno názorně vysvětlit a dokonce i vystihnout velmi

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Záhada temné hmoty a temné energie ve Vesmíru

Termín přednášky: 11.10.2011 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko) Anotace Největší současnou záhadou kosmologie je problém temné hmoty a temné energie. Prvý problém spočívá v tom, že galaxie a vyšší hierarchické útvary (např. kupy galaxií) vykazují asi pětkrát více hmoty při

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn