Je renesance Machova principu aktuální?

Termín přednášky: 24.4.2012 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko) Anotace Většina dnešních kosmologů považuje Machův princip za pouhou odloženou relikvii v procesu vývoje vědy. Bylo nalezeno několik jeho zcela „zřejmých rozporů“ s dnes běžně přijímanými poznatky. Při trochu důkladnějším pohledu

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Kvantový přenos a zpracování informace

Termín přednášky: 10.4.2012 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. (Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Anotace Kvantová teorie postavila fyziky před úplně nové paradigma. Kvantové systémy se chovají mnohem podivněji než ty, které známe z klasické fyziky. Mohou se např. vyskytovat v tzv.

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Kovové a molekulové nanodrôty – Ako udržať súčasné tempo miniaturizácie ?

Termín přednášky: 3.4.2012 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Viliam KOLIVOŠKA, Ph.D., RNDr. Miroslav GÁL, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.) Anotace Molekulová elektronika je odvetvím nanotechnológie, ktoré sa zaoberá využitím molekúl ako potenciálnych funkčných prvkov budúcich elektrických nanoobvodov. Tie potrebujú nielen jednoduché súčiastky,

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Nanosvět – místo pro novou fyziku

Termín přednášky: 13.3.2012 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Doc. Mgr. Šimon Kos, Ph. D. (Katedra fyziky fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni) Anotace Současný aktivní výzkum materiálů se strukturou kontrolovanou na nano- až mikrometrové škále je motivován velkými aplikačními možnostmi, které plynou z kvalitativně nových jevů na této škále

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Ovlivňují Severoatlantská oscilace, ENSO a další tzv. módy variability počasí u nás?

Termín přednášky: 14.2.2012 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha) Anotace Co jsou to tzv. dálková spojení (teleconnection): mapy tlakových polí – akční centra, vazby. Schéma atmosférické a oceánské cirkulace velkých měřítek, pasáty, Walkerova cirkulace. Severoatlantská oscilace (NAO): historie, indexy NAO,

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn