Vláknové lasery a optická vlákna

Termín přednášky: 23.10.2012 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Dr. Ing. Ivan KAŠÍK a Ing. Pavel PETERKA, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha) Anotace Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Případ italské OPERY

Termín přednášky: 2.10.2012 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni) Anotace V září minulého roku oznámil mluvčí italského projektu OPERA, že mionovým neutrinůn naměřili nadsvětelnou rychlost. Přednáška se pokusí odpovědět na 5 otázek : – Jak to měřili

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

EMTP-ATP Universal tool for reliable power systems transient calculations

Termín přednášky: 1.6.2012 v 10:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (Schneider Electric, Regensburg) Anotace EMTP je nástroj pro simulaci přechodných jevů v elektrických sítích. Jeho kód byl vytvářen v letech 1969 až 1984 a zprvu používán jako samostatný výzkumný program. S jeho následnou komercializací bylo vyvinuto několik obslužných programů, z nichž

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Astronomické pozadí Nobelovy ceny za fyziku 2011

Termín přednášky: 29.5.2012 v 15:00 Místo konání: Posluchárna EP 208 FEL Přednášející: RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR v. v. i., Praha) Anotace K tomu, aby se mohla astronomie změnit v astrofyziku, bylo zapotřebí znát velmi přesně vzdálenosti astronomických objektů od Země, jelikož fyzikální interakce závisí většinou na druhé mocnině vzdálenosti mezi pozorovatelem

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Úvod do kvantového počítání a kvantových počítačů

Termín přednášky: 10.5.2012 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: RNDr. Ladislav Andrey, CSc. (Praha) Anotace Kvantové počítání a kvantové počítače jsou novou oblastí současné vědy a výzkumu. Přednáška bude v prvé řadě věnována krátké historii vzniku tohoto nového oboru na rozhraní kvantové fyziky, matematiky a počítačových věd. Následně se bude

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn