Pražské působení Alberta Einsteina a profilování teoretické fyziky na Karlově univerzitě

Termín přednášky: 12.2.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Emilie Těšínská (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy) Anotace V přednášce bude sledována otázka profilování oboru teoretická fyzika na Karlově univerzitě v Praze od poloviny 19. do poloviny 20. století – zřízení a personální obsazení prvních profesorských

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Zákon zachování hmotnosti – energie v Obecné teorii relativity – stoletý neřešitelný pseudoproblém?

Termín přednášky: 15.1.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Univerzita v Lundu, Švédsko) Anotace Z Obecné teorie relativity vyplývá problém, jak v jejím rámci formulovat zákon zachování hmotnosti – energie. Sám A. Einstein se k němu nikdy přímo nevyjádřil. Mnozí fyzikové si za 96 let jeho existence

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Projekt ALLEGRO – rychlý reaktor chlazený heliem

Termín přednášky: 4.12.2012 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Ing. Jozef MOLNÁR, Ph.D. a Ing. Ladislav BĚLOVSKÝ, CSc. (ÚJV Řež a.s.) Anotace Rychlé reaktory, umožňující uzavřený palivový cyklus, jsou opět na scéně, dnes patří mezi tzv. reaktory 4. generace. V Evropě probíhá příprava několika projektů demonstračních jednotek, chlazených tekutým sodíkem,

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Silové účinky světla a jejich využití v praxi

Termín přednášky: 20.11.2012 v 15:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Ing. Petr Jákl, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno) Anotace Mechanické účinky světla jsou založeny na přenosu hybnosti z fotonů na hmotnou částici. První praktické aplikace tohoto efektu se začaly objevovat v 70. a 80. letech minulého století, kdy se staly

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Gravitace versus magnetismus

Termín přednášky: 6.11.2012 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, Praha) Anotace Podle Einsteinovy obecné teorie relativity nejsou gravitace a elektromagnetismus na sobě nezávislými fyzikálními jevy, jako je tomu v klasické fyzice, ale naopak se navzájem složitým způsobem ovlivňují. Gravitace spoluurčuje tvar elektromagnetického

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn