Cena Plzeňského kraje

Tomáš Kamínský, student třetího ročníku oboru Elektronika a telekomunikace, byl oceněn Plzeňským krajem za výsledky své odborné činnosti v oblasti separace plastových materiálů v elektrostatickém poli. Práce vznikla na Katedře teoretické elektrotechniky a jejím cílem bylo formulovat matematický model popisující pohyb elektricky nabitých plastových částic v triboelektrostatickém separátoru, jeho numerické řešení a následné experimentální ověření

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Využití laserů v očním lékařství

Termín přednášky: 21.5.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: doc. MUDr. Jiří PAŠTA, CSc., FEBO (Ústřední vojenská nemocnice Praha) Anotace V roce 1964 byla Američanu Townesovi a Rusům Basovovi a Prochorovovi udělena Nobelova cena za objev laseru. Jedinečnost vlastností jím generovaného záření, daných prostorově časovými (časová a prostorová koherence, polarizovanost,

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Čínská Mme Curie & narušení pravo-levé symetrie

Termín přednášky: 14.5.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni) Anotace Přednáška bude mít tři části. V první části bude připomenut život nejvýznamnější čínské fyzičky Chien Shiung Wu (1912-1997) od narození k základnímu experimentu dokazujícímu narušení pravo-levé symetrie

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Experimentální heliová smyčka S-ALLEGRO

Termín přednášky: 16.4.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost UV 115, budova FST+FAV Přednášející: Ing. Karel GREGOR (Centrum výzkumu Řež s.r.o.) Anotace Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) je projekt schválený Evropskou komisí, který umožňuje posílení výzkumné infrastruktury v ČR. Projekt zahrnuje výstavbu výzkumných zařízení ve čtyřech základních výzkumných programech.V rámci výzkumného programu Technologické experimentální okruhy je

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Organická fotovoltaika

Termín přednášky: 5.3.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta) Anotace Generování nosičů náboje vlivem osvětlení a jejich transport. Diagnostika polovodičů využitím povrchového fotovoltaického jevu a jeho nová koncepce bez omezení na tloušťku vzorku. Bezkontaktní metoda měření difúzní délky excitonů a

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn