Regiopulmotest“, přístroj k radiometrickému vyšetření funkcí plic (zapomenutá historie znovuobjevená v rozhovorech s pamětníky).

Termín přednášky: 10.12.2013 v 15:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Mgr. Emilie TĚŠÍNSKÁ, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy Anotace Přístroj „Regiopulmotest“ byl vyvinut a v několika prototypech vyroben v Československu v 60. – 90. letech 20. století. Autory vynálezu byli doc. MUDr. Cyril Šimeček, tehdejší přednosta Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí FN

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Self-phase modulation in lithium niobate waveguides

Termín přednášky: 26.11.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. DR. Roland SCHIEK (University of Aplied Science, Regensburg (D)) Anotace In crystals with quadratic nonlinearity typical cubic nonlinear effects are observed at power levels below the values corresponding to the cubic material susceptibility. Responsible is a cascading of quadratic nonlinearities

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

MELT SPINNING PROCESS: ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTIONS

Termín přednášky: 1.11.2013 v 14:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Aliona Dreglea (Irkutsk State University (Russia, Irkutsk)) Anotace přednášky Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Antigravitace a její projevy, aneb platí zákon zachování energie?

Termín přednášky: 22.10.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Prof. RNDr. Michal KŘÍŽEK, DrSc. (Matematický ústav, Akademie věd ČR) Anotace V úvodu přednášky se seznámíme se standardním kosmologickým modelem zrychlujícího se rozpínání vesmíru. Pak na řadě konkrétních příkladů ukážeme, že se také sluneční soustava velice pozvolna rozpíná rychlostí řádově srovnatelnou s Hubbleovou

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

ČERNÉ JÁMY – reálně existující možnost

Termín přednášky: 8.10.2013 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko) Anotace Ačkoli A. Einstein prohlásil reálné černé jámy za fyzikálně nemožné, byly v 60. letech 20. století objeveny jakožto kvasary. Dnes je známo, že v jádrech galaxií existují obří černé jámy

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn