Magnetické kapaliny a jejich aplikace

Přednášející: Ing. Daniel VACHTL (Katedra teoretické elektrotechniky, ZČU v Plzni) Obsah Co jsou magnetické kapaliny Požadavky na magnetické kapaliny Magnetoviskósní jev Užití magnetických kapalin

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Ovlivňování pohybu družic geomagnetickým polem

Přednášející: Prof. Ing. Ivo DOLEŽEL, CSc. a Ing. Pavel KARBAN (Katedra teoretické elektrotechniky, ZČU v Plzni) Obsah Měření geomagnetického pole Možnost řízení pohybu družic geomagnetickým polem

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Proč (NE)měřiti

Přednášející: Doc. Ing. Václav ČTVRTNÍK, CSc. (Katedra technologií a měření, ZČU v Plzni) Obsah Pozornost byla věnována zejména otázce měření jako jedné ze dvou základních forem poznávání fyzikální reality.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Spolehlivost v elektrotechnice

Přednášející: Ing. Václav BOČEK, Ph.D. (Katedra fyziky fakulty elektrotechnické, ČVUT – Praha) Obsah spolehlivost a jakost použití spolehlivosti v elektrotechnice základní metody, používané při určení spolehlivosti v elektrotechnice

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Syntéza řízeného chaosu – Energometrický přístup

Přednášející: Doc. Ing. Josef HRUŠÁK, CSc. (Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, ZČU v Plzni) Obsah Úvodní referát je založen na teoreticko-experimentální analýze nelineárních systémů, jejichž chování je intuitivně chápáno jako chaotické. Teoretickým východiskem budou některé nové poznatky z teorie ne-stability nelineárních kauzálních systémů, založené na pojmu abstraktní energie stavového prostoru. Jedním z dílčích výsledků energo-metrického

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn