A Nobel-Price for a Fourier-Series?

Přednášející: Dr. Roland SCHIEK (Institut of Electrical Engineering, University of Applied Science, Regensburg) Obsah Využití Fourierových řad při řešení problémů spektroskopie Příspěvek Dr. HÄNSCHE a Dr. HALL (nositelů Nobelovy ceny) k rozvoji této problematiky Co je „optický frekvenční hřeben“ ?

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Lasery a jejich aplikace

Přednášející: Ing. Jiří MARTAN, Ph.D. (KFY + NTC_TTP, ZČU v Plzni) Obsah Princip, vlastnosti a rozdělení laserů Působení laserů na materiál Použití laserů Co se dělá s lasery na KFY + NTC_TTP ZČU

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Magnetická ložiska

Přednášející: Ing. Lukáš BARTOŇ (Katedra konstruování strojů, FST, ZČU v Plzni) Obsah konstrukce magnetických ložisek modelování aktivních magnetických ložisek použití magnetických ložisek

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Maxwellovy rovnice

Přednášející: Ing. Petr PREUSS, CSc. (Katedra teoretické elektrotechniky, ZČU v Plzni) Obsah V rámci přednášky bude prezentován nestandardní pohled na základní rovnice teoretické elektrotechniky. Bude poukázáno na některé nedostatky a nepřesnosti dnešní podoby tzv. Maxwellových rovnic a současně bude naznačeno, jak by mohly být základní rovnice pole formulovány alternativně.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Vakuum a alternativní pohon

Přednášející: Dr. Ing. Jiří BÜLLOW (Katedra teoretické elektrotechniky, ZČU v Plzni) Obsah V přednášce budou definovány vybrané vlastnosti vakua jako výchozího prostředí teorie elektromagnetického pole. Tato teorie je rovněž východiskem jak pro utvoření představy o struktuře vakua a jeho hmotné vlastnosti, tak pro definici a návrh řešení úlohy alternativní pohonné jednotky nového typu. Současně bude přednáška

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn