Projekt amatérské nanodružice czCube

Ing. Marian VÁŇA (technický ředitel firmy EMP-Centauri s.r.o., výroba satelitní techniky) Obsah: vznik a cíle projektu koncepce družice s experimentálním elektrodynamickým tetherem popis jednotlivých modulů družice Ing. Pavel  KARBAN (Katedra teoretické elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni) Algoritmus pro ovládání umělých satelitů Země geomagnetickým polem zformulovaný na KTE

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Heat Transfer on Electrical Components by Radiation

Přednášející: Prof.Dr.-Ing.habil. Rainer HALLER, Dr.Sc. techn. (Katedra elektroenergetiky a ekologie, FEL, ZČU v Plzni) Obsah Introduction Basic relations Determination of radiant power Fields of application Conclusions and outlook

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Výkonové elektromagnetické impulsní zdroje a jejich speciální aplikace

Přednášející: Doc. Ing. Pavel FIALA, Ph.D. (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně) Obsah Novodobá historie vývoje impulsních zdrojů Základní náhled na některé koncepce impulsních zdrojů, návrh Aplikace zdrojů a souvisejí aspekty, bezpečnost, terorismus

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Srovnání výuky elektrotechniky na vysokých školách v Anglii a ČR a Památky Anglie a Irska

Přednášející: Bohumil SKALA, Pavel KARBAN a Martina DONÁTOVÁ, Antonín PŘEDOTA. (ZČU v Plzni) Obsah srovnání výuky elektrotechniky na vysokých školách v Anglii a ČR památky Anglie a Irska

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Parallel diakoptic methods of dynamic regimes for complex electric circuits calculation

Přednášející: Doc. Oksana HOHOLYUK, Ph.D. a Prof. Petro STAKHIV, D.Sc. (Lviv Polytechnic National University, Lviv, UA) Obsah problémy diakoptického modelování v elektrických obvodech počitačové modelování a makromodelování diakoptických algoritmů v elektrických obvodech

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn