Elektromagnetické vlny: vznik, vedení, vyzařování a šíření – 1

Termín přednášky: 19.3.2015 v 13:00 Místo konání: Posluchárna EP 208 Přednášející: Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., elektrotechnická fakulta, ČVUT Praha Anotace Přednáška se bude zabývat specifikou existence elektromagnetických vln. Na základě Maxwelových rovnic se zavedením vektorového potenciálu bude řešena elektromagnetická vlna vyzařovaná strukturami, přes prostorové rozložení proudu bude ukázán vliv prostorového rozložení elektromagnetických veličin na

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Elektromagnetická simulace v technické praxi

Termín semináře: 12.2.2015 v 9:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK 619) Přednášející: zastoupení společnosti CST AG Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Elektromagnetická simulace v technické praxi“ společnosti CST AG, na kterém budou předvedeny online ukázky 3D elektromagnetické simulace problémů řešených v technické praxi. Z vysokofrekvenční oblasti bude předvedena anténní řada pro WLAN pásmo 5,5

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Jak Fritz Zwicky objevil temnou hmotu

Termín přednášky: 19.11.2014 v 15:30 Místo konání: Zasedací místnost UC 107 (v přízemí nové budovy CTPVV (NTIS)) Přednášející: Prof. RNDr. Michal KŘÍŽEK, DrSc., Matematický ústav, Akademie věd ČR Anotace V roce 1933 Fritz Zwicky publikoval článek postulující existenci temné hmoty. Pomocí věty o viriálu zjistil, že k vysvětlení rychlých pohybů galaxií v obří galaktické kupě ve

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

MALÝ TŘESK

Termín přednášky: 7.10.2014 v 15:30 Místo konání: Knihovna KTE (EK619) Přednášející: RNDr. Filip Křížek, Ph.D., Ústav jaderné fyziky, v. v. i., AV ČR Anotace Již více než čtyřicet let víme, že proton, neutron a ostatní hadrony mají netriviální vnitřní strukturu. Jsou složeny z elementárnějších objektů (kvarků a gluonů), které nesou barevný náboj silné interakce. Barevný

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Cena Plzeňského kraje 2014

Kateřina Mizerová a Jana Kuthanová, studentky pátého ročníku oboru Komerční elektrotechnika, byly oceněny Plzeňským krajem za výsledky své odborné činnosti v oblasti indukčního tavení kovů. Práce vznikla na Katedře teoretické elektrotechniky a jejím cílem bylo navrhnout a sestavit experimentální zařízení pro tavení nízkotavitelných kovů. Výsledky práce byly také s úspěchem prezentovány v rámci SVOČ (Studentská vědecká

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn