Pokus o přípravu keramických vysokoteplotních supravodičů na bázi perovskitů – současné trendy a možnosti dalšího rozvoje

Přednášející: Ing. Tomáš KOVÁŘÍK (Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, ZČU Plzeň) Obsah: Základní definice, typy supravodičů, historické milníky Současné trendy, vývoj, komerční využití Syntéza supravodivé keramiky

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Nemá odpor, je supra

Přednášející: Doc. RNDr. Jan SLAVÍK, CSc. (Katedra fyziky FAV ZČU Plzeň) Přednáška by měla objasnit kdy a proč někdy mizí elektrický odpor tuhých vodičů Obsah: Kdy mizí odpor a co s tím udělá magnetismus. Pro párování hrají pozitivní roli vibrace. Je-li tepleji, jde to také, ale (zatím?) nevíme proč. K čemu je to dobré.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Integrální modely vířivých proudů v lineárních strukturách

Ing. Pavel Karban (Katedra teoretické elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni) Obsah: Motivace Spojitá integrodiferenciální formulace problému Možnosti numerického řešení problému – metoda nultého a vyššího řádu Ilustrativní příklady

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Pokročilé postupy v modelování indukčních zařízení metodou konečných prvků

Ing. Ladislav Musil (Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze) Obsah: Obvyklé postupy Standardní problémy a jejich řešení standardními i novými postupy Nově vyvinutá metoda pro lepší diskretizaci malých hloubek vniku Ukázky modelů zajímavých zařízení (pumpy na roztavené kovy, kanálková pec, …)

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Tvrdé nanokompozitní materiály, současný stav a trendy dalšího rozvoje

Prof. Ing. Jindřich MUSIL, DrSc. (Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni)

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn