Home O katedře

O katedře

Vedení katedry

Vedoucí: doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Zástupce: Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
Tajemník: Ing. Václav Kotlan, Ph.D.
Vedoucí oddělení teoretické elektrochniky: Prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc.
Vedoucí oddělení informatiky: Ing. Petr Kropík, Ph.D.
Vedoucí oddělení počítačového modelování: doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Sekretářka: Helena Houdková

Kontakt

Telefon: +420 377 634 601
Email: houdkova@kte.zcu.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Obory vědecké činnosti

  • Analýza stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí v lineárním i nelineárním prostředí (dvojdimensionální a trojdimensionální úlohy) včetně důsledků, které tato pole vyvolávají (silové působení, namáhání izolačních soustav, výpočet parametrů apod.)
  • Řešení sdružených úloh více fyzikálních polí, která se vzájemně ovlivňují
  • Problémy elektromagnetickometalurgické, speciálně indukční ohřev a následné kalení
  • Problémy magnetohydrodynamické, míchání roztaveného kovu magnetickým polem
  • Použití integrálních rovnic pro analýzu elektromagnetických polí
  • Teorie stability magneticky levitovaných tuhých a kapalných objektů
  • Návrh radiálních i axiálních ložisek vytvořených soustavou permanentních magnetů
  • Analýza a syntéza složitých obvodových systému, lineárních i nelineárních, v ustáleném a v přechodném stavu
  • Optimalizační problémy v elektrotechnice (aplikace jedno i víceparametrových optimalizačních metod)
  • Elektrochemie (palivové články, elektrolyty, fyzikální chemie)