Home Pro studenty

Pro studenty

Možnosti spolupráce studentů na katedře

V rámci svého studia mohou studenti na KTE vypracovat svou bakalářskou či diplomovou práci, odbornou praxi, ročníkový projekt, nebo se mohou podílet na řešení výzkumných grantů a projektů. Mezi možné oblasti spolupráce patří:

  • řešení praktických úloh týkajících se analýzy elektromagnetických polí a elektrických obvodů (výpočty a simulace),
  • příprava experimentů, praktická měření a zpracování jejich výsledků,
  • vývoj algoritmů, programů a aplikací pro výpočty a simulace fyzikálních polí a elektrických obvodů,
  • příprava učebních textů, ilustrativních příkladů a měření pro výuku.

Hlavními přínosy pro studenty je:

  • získání praktických zkušenosti s řešením technických úloh a prací v týmu a to i na mezinárodní úrovni,
  • možnost současného vypracování bakalářské nebo diplomové práce.