Nové magnetické materiály – frustrácia alebo očakávanie?

Published on 7.12.2010 by

Termín přednášky: 07.12.2010 v 15:00
Místo konání:zasedací místnost děkanátu (EU 219)
Přednášející:Doc. Ing. Martin Orendáč, CSc. (Prírodovědecká fakulta, Universita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciách)

Anotace

Magnetické materiály skúmané v súčasnom období ponúkajú širokú škálu látok zaujímavých z hľadiska základného výskumu a ich možných technických aplikácií. Ukazuje sa, že štúdium nekonvenčných magnetických materiálov môže prispieť aj k pochopeniu iných fyzikálnych problémov zdanlivo nesúvisiacich s magnetizmom, napr. :

  • môžme experimentálne skúmať vlastnosti vlny tsunami bez podmorského zemetrasenia?
  • čo má spoločné spinová retiazka s mexickou vlnou?
  • platí pre ľad 3. zákon termodynamiky?
  • boli (konečne) nájdené Diracove monopóly v magnetickom ekvivalente ľadu?
  • môže existovať pamäťový prvok, ktorého základom bude jediná molekula?
  • dokážeme vyrobiť chladničku bez kompresora a kvapalného či plynného pracovného média?

Fotografie z přednášky:


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn