Multifunkcionálne magnetické nanočastice v medicíne a biológii

Published on 23.11.2010 by

Termín přednášky: 23.11.2010 v 15:00
Místo konání:zasedací místnost děkanátu (EU 219)
Přednášející:Prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave)

Anotace

Keď sa v roku 1936 podarilo českému vedcovi V. Laufbergerovi po prvý krát pripraviť v kryštalicky čistom stave bielkovinu feritín, mohlo sa prirodzene zdať, že magnetická nanočastica, nachádzajúca sa v jadre tejto bielkoviny, predstavuje iba unikátny spôsob skladovania toxického železa v organizme. Po 50 rokoch sa však ukázalo, že nanočastice, a nielen tie magnetické, predstavujú naozaj multifunkcionálny nástroj s pozoruhodným využitím:

  • makroskopické tunelovanie magnetického momentu nanočastice môže byť základom kvantových počítačov,
  • skrátenie T2 relaxačného času spinu protónov vytvára kontrastný efekt pri MRI tomografii a umožňuje nájsť napr. nádor,
  • Brownova a Neélova relaxácia magnetického momentu v striedavom magnetickom poli generuje teplo a môže byť základom elektromagnetickej hypertermie,
  • na magnetickú nanočasticu je možné naviazať liečivo a vonkajším vysokogradientným poľom ho zacieliť na postihnutý orgán.

Predstavenie týchto a ďalších aplikácií vo svetle experimentu a teórie bude náplňou uvedenej prednášky.

Fotografie z přednášky:


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn