Role jaderné energie v udržitelném rozvoji a současný stav a nejbližší budoucnost světového projektu vývoje jaderných reaktorů IV generace

Published on 2.11.2010 by

Termín přednášky: 02.11.2010 v 15:00
Místo konání:zasedací místnost děkanátu (EU 219)
Přednášející:Ing. Miloslav Hron, CSc. (Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.)

Anotace

Úvodem bude zmíněna role energie v udržitelném rozvoji a stručně vysvětleny základní pojmy z této oblasti a ukázáno jaké klade další nároky zejména na roli jaderné energetiky. Dále bude zmíněna dosavadní koncepce jaderné energetiky a její nejvýraznější problémy jako např. problém uran – plutoniového palivového cyklu, jaderného odpadu a možnosti jeho řešení metodou jaderného spalování.

Hlavní část přednášky bude věnována vývoji pokročilých reaktorových systémů v rámci světového projektu reaktorových systémů 4. generace a zapojení českých organizací do mezinárodních výzkumných projektů s tímto zaměřením a předpoklady dalšího postupu vývoje jednotlivých reaktorových systémů.

Fotografie z přednášky:


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn