Moderní monitoring elektrizační soustavy v poruchových stavech

Published on 3.11.2008 by

Přednášející: Ing. Ladislav Haňka, CSc., Ing. Petr Neuman, CSc. (ČEPS – Praha)

Obsah

V souvislosti s pokračujícím rozvojem elektrizačních soustav ve světě spolu s pronikáním tržních principů do elektroenergetiky roste význam udržení stability a bezpečnosti provozu elektrizačních soustav. Plné zavedení obchodně-tržních podmínek do elektroenergetiky (unbundling), celosvětově se zvyšující spotřeba energií a rovněž překážky kladené výstavbě nových elektráren a vedení ekologickými organizacemi vedou mnohdy současné provozovatele elektrizačních soustav ke snaze využít stávající výrobní a přenosové možnosti elektrizačních soustav až do maximálně možných limitů. V zájmu zachování bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy i ve stavech vysokého zatížení výrazně roste význam dostatečně rychlého a operativního monitoringu elektrizační soustavy spolu se zpracováním expertních závěrů a doporučení pro operativní řízení. V přednášce budou uvedeny prostředky moderního monitoringu elektrizační soustavy, typy závažných poruchy a náměty na jejich prevenci.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn