Hermes2D – knihovna pro adaptivní hp-FEM

Published on 14.12.2009 by

Termín přednášky: 14.12.2009 v 15:00
Místo konání: knihovna KTE (EK 619)
Přednášející: Mgr. Lenka Dubcová (Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha)

Anotace

Hermes2D je knihovna funkcí v jazyce C++ sloužící k řešení různých typů parciálních diferenciálních rovnic pomocí metody konečných prvků vyšších řádů (hp-FEM). Hp-FEM je moderní verze standardní metody konečných prvků, která kombinuje různé velikosti elementů (h) a různé polynomiální řády (p) na elementech k dosažení exponenciální konvergence. Hermes2D obsahuje originální algoritmus pro adaptaci hp-sítí, který je založený na tzv. referenčním řešení a používá sítě s visícími uzly. Knihovna může být použita jak k řešení jednoduché rovnice, tak k řešení složitých časově závislých nelinearních sdružených systémů parciálních rovnic. V těchto multifyzikálních sdružených problémech každá veličina vykazuje jiné kvalitativní chování a vyžaduje tudíž jinou diskretizaci – jiný konečně-prvkový prostor funkcí (H1, H(curl), L_2) a také jinou síť. Díky technologii multi-mesh je pomocí Hermes2D možné řešit tyto sdružené úlohy monoliticky (bez štěpení problému na jednotlivé složky) na geometricky různých sítích pro každou fyzikální veličinu. V přednášce budou popsány jednotlivé vlastnosti knihovny Hermes2D a její použití budu demonstrováno na několika příkladech z mechaniky elastického kontinua, hydrodynamiky a elektromagnetizmu.

Fotografie z přednášky:
logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn