Termické plazma a jeho využití v plazmových technologiích

Published on 24.11.2009 by

Termín přednášky: 24.11.2009 v 15:00
Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)

Anotace

Budou popsány základní vlastnosti termického plazmatu, způsoby generování plazmatu a jeho technologické aplikace. Podrobněji budou charakterizovány plazmatrony s elektrickým obloukem stabilizovaným proudem plynu a obloukem stabilizovaným vodním vírem. Po přehledu technologických aplikací plazmatu budou diskutovány možnosti využití termického plazmatu pro rozklad škodlivých látek a likvidaci odpadů, a pro zplynování biomasy a plastických látek.

Fotografie z přednášky:


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn