RC modely fraktorů, obvodů s konstantním argumentem vstupní imitance

Published on 16.10.2009 by

Termín přednášky: 16.10.2009 v 10:30
Místo konání: knihovna KTE (EK 619)
Přednášející: Prof. Ing. Juraj Valsa, CSc.

Anotace

S fraktory se setkáváme například při simulaci pochodů v elektrochemických zařízeních, v moderních regulačních soustavách, při rozboru dějů ve vírové kotvě asynchronního motoru. K simulaci je třeba mít k dispozici relativně jednoduchý matematický a obvodový model. Přednáška je věnována novému modelu, který dovoluje s několika málo prvky realizovat prakticky libovolnou fázi vstupní impedance mezi -90 úhlovými stupni a nulou v pásmu několika dekád kmitočtu a je složen z prvků, které jsou běžně na trhu k dispozici. Navrhovaný model svými zajímavými vlastnostmi a praktickou realizovatelností zásadně předčí dosavadní známé klasické modely.

Fotografie z přednášky:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn