Vytváření silně nehomogenních magnetických polí permanentními magnety

Published on 27.6.2008 by

Přednášející: Doc. Ing. Aleš Hála, CSc. (Katedra elektrotechniky, Fakulta vojenských technologií,  UO Brno)

Obsah:

  1. Rozdělení permanentních magnetů
  2. Vlastnosti permanentních magnetů a jejich charakteristiky
  3. Vybraná uspořádání permanentních magnetů vytvářejících silně    nehomogenní rozložení magnetické indukce
  4. Příklady výsledků výpočtů
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn