Silná magnetická pole, jejich vytváření a využití

Published on 24.11.2008 by

Přednášející: Prof. Ing. Ivo. Doležel, CSc. (Katedra teoretické elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni)

Obsah:

  1. Úvod (historie poznávání magnetismu)
  2. Zdroje magnetických polí, jejich vlastnosti a klasifikace
  3. Supravodivost
  4. Silná magnetická pole, jejich vytváření a využití
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn