Techniky číslicového spracovania mozgových signálov

Published on 12.5.2015 by

Termín přednášky: 20.5.2015 v 13:00
Místo konání: knihovna KTE EK 619
Přednášející: Ing. Radka Bortela, Ph.D., elektrotechnická fakulta, ČVUT Praha
Anotace

Seminár prezentuje využitie techník spracovania číslicových signálov pre analýzu záznamov mozgovej aktivity (EEG). V rámci semináru budú vysvetlené princípy jednotlivých metód a bude ilustrovaná ich aplikácia na záznamy EEG. Konkrétne budú prebrané techniky odhadu strednej hodnoty pre analýzu evokovaných potenciálov, techniky výpočtu spektrogramu a výkonovej spektrálnej hustoty pre spektrálnu analýzu EEG, metodológia koherenčnej analýzy pre vyšetrovanie vzájomných vzťahov medzi rôznymi zdrojmi biologických signálov, využitie priestorovej filtrácie pre zvýšenie priestorového rozlíšenia EEG, techniky modelovania hlavy a ich využitie pre doprednú a inverznú úlohu v EEG a techniky analýzy nezávislých komponent pre odstraňovanie svalových artefaktov z EEG.  V rámci semináru bude taktiež prevedená ukážka jednoduchého merania EEG a spracovanie nameraných dát v reálnom čase.

Pozvánka


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn