Elektromagnetické vlny: vznik, vedení, vyzařování a šíření – 2

Published on 27.3.2015 by

Termín přednášky: 9.4.2015 v 13:00
Místo konání: Posluchárna EP 208
Přednášející: Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., elektrotechnická fakulta, ČVUT Praha
Anotace

Přednáška se bude zabývat řešením rozložení zdrojových veličina na vyzařujících strukturách. Bude řešen elementární elektromagnetický dipól a přechod tohoto řešení na složitější soustavy. Bude ukázán vliv prostorového rozložení zdrojů a obtížnost jeho řešení, řešeny budou drátové struktury a ukázáno řešení pomocí geometrické optiky.

Pozvánka
Podrobná osnova obou přednášek


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn