Elektromagnetické vlny: vznik, vedení, vyzařování a šíření – 1

Published on 10.3.2015 by

Termín přednášky: 19.3.2015 v 13:00
Místo konání: Posluchárna EP 208
Přednášející: Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., elektrotechnická fakulta, ČVUT Praha
Anotace

Přednáška se bude zabývat specifikou existence elektromagnetických vln. Na základě Maxwelových rovnic se zavedením vektorového potenciálu bude řešena elektromagnetická vlna vyzařovaná strukturami, přes prostorové rozložení proudu bude ukázán vliv prostorového rozložení elektromagnetických veličin na vyzařování. Komplexní charakter toku výkonu od zdroje ukáže nutnost blízkého pole a jalové energie. Obecné výsledky budou dány do vztahu s makroskopickým pojetím vyzařování a jeho popisnými parametry

Pozvánka
Podrobná osnova obou přednášek


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn