Jak Fritz Zwicky objevil temnou hmotu

Published on 5.11.2014 by

Termín přednášky: 19.11.2014 v 15:30
Místo konání: Zasedací místnost UC 107 (v přízemí nové budovy CTPVV (NTIS))
Přednášející: Prof. RNDr. Michal KŘÍŽEK, DrSc., Matematický ústav, Akademie věd ČR
Anotace

V roce 1933 Fritz Zwicky publikoval článek postulující existenci temné hmoty. Pomocí věty o viriálu zjistil, že k vysvětlení rychlých pohybů galaxií v obří galaktické kupě ve Vlasech Bereniky je třeba předpokládat existenci velkého množství nesvítící hmoty, aby tato kupa držela gravitačně pohromadě. Jeho postup podrobně analyzujeme pomocí současných dat. Přitom vezmeme do úvahy jevy, které Zwicky zanedbal, např. relativistické efekty vysokých rychlostí galaxií, gravitační červený posuv, gravitační čočkování temnou energii, klesající hodnotu Hubbleova parametru a pod. Uvidíme, že Zwickyho odhady jsou značně nadsazené.
Koncem 70. let minulého století Věra Rubinová objevila, že galaxie nemají dostatek hmoty k vysvětlení jejich rychlé rotace. Její objev také matematicky analyzujeme.

Pozvánka
Mapka jak se dostat k budově CTPVV
Mapka po budově do UC107


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn