MALÝ TŘESK

Published on 16.9.2014 by

Termín přednášky: 7.10.2014 v 15:30
Místo konání: Knihovna KTE (EK619)
Přednášející: RNDr. Filip Křížek, Ph.D., Ústav jaderné fyziky, v. v. i., AV ČR
Anotace

Již více než čtyřicet let víme, že proton, neutron a ostatní hadrony mají netriviální vnitřní strukturu. Jsou složeny z elementárnějších objektů (kvarků a gluonů), které nesou barevný náboj silné interakce. Barevný náboj je za normálních podmínek v hadronech pevně uvězněn, přičemž mechanismus tohoto uvěznění zůstává jedním z ne zcela pochopených problémů současné fyziky. Další zajímavou vlastností silné interakce je její asymptotická volnost, tj. vymizení silového působení mezi barevnými náboji, pokud se jejich vzdálenost blíží nule.  Po objevu asymptotické volnosti v sedmdesátých letech minulého století se začalo uvažovat,  zda by tato vlastnost neumožnila vytvořit stav silně interagující hmoty, v němž by se kvarky a gluony vymanily ze svého uvěznění v hadronech a vyplnily větší objem, ve kterém by se pohybovaly volně.  Tento stav byl později pojmenován kvarkové-gluonové plazma a v současné době se domníváme, že podobnou fází si prošel i raný vesmír asi 1 mikrosekundu po Velkém třesku. V laboratoři  se vhodných podmínek pro vytvoření kvarkového-gluonového plazmatu dosahuje   srážkami relativistických těžkých iontů.

V přednášce nejprve připomeneme základní vlastnosti silné interakce a poté shrneme historické milníky, které vedly k objevu kvarkového-gluonového plazmatu  ve  výzkumných programech na urychlovačích SPS v CERN a RHIC v laboratoři BNL na Long Islandu.

Pozvánka


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn