Proč Higgsův boson nemusel existovat a proč jsme rádi, že existuje.

Published on 23.4.2014 by

Termín přednášky: 29.4.2014 v 15:00
Místo konání: Knihovna KTE (EK619)
Přednášející: Prof. RNDr. Jiří CHÝLA, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Anotace

Nobelova cena za fyziku pro rok 2013 byla udělena společně Françoisi Englertovi a Peteru Higgsovi

„za teoretický objev mechanismu, který přispěl k našemu pochopení původu hmotnosti subatomárních částic a který byl nedávno potvrzen objevem předpověděné fundamentální částice v experimentech ATLAS a CMS na urychlovači Large Hadron Collider v CERN“.

Higgsův boson byl posledním chybějícím článkem ve standardním modelu částicové fyziky, který popisuje základní stavební kameny nám známé hmoty a síly mezi nimi působící. Udělení Nobelovy ceny za, trochu zjednodušeně řečeno, jeho předpověď je symbolickým zakončením jedné etapy vývoje našeho poznání zákonů mikrosvěta. V přednášce budou diskutována fakta a mýty o roli Higgsova bosonu v dnešní teorii elementárních částic a bude ukázáno, jak klikatou cestou se došlo až k Nobelově ceně. Na datech experimentu ATLAS bude ukázáno, jakým způsobem se Higgsův boson deteguje.


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn