Rekonexe magnetického pole ve slunečních erupcích

Published on 15.4.2014 by

Termín přednášky: 15.4.2014 v 15:00
Místo konání: Knihovna KTE (EK619)
Přednášející: Doc. RNDr. Marian KARLICKÝ, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
Anotace
V úvodu přednášky bude uvedeno několik příkladů pozorování slunečních erupcí. Pak bude vysvětlen tzv. standartní model sluneční erupce. Budou naznačeny nové trendy v teorii magnetické rekonexe, role plazmoidů a procesy vedoucí k fragmentované magnetické rekonexi. Budou uvedeny příklady numerického modelování těchto procesů s užitím magnetohydrodynamických a částicových modelů plazmatu. Na příkladech interagujících plazmoidů bude vysvětlen proces fragmentace plazmoidů a proces urychlování částic. Dále bude ukázáno, jak se při interakci plazmoidů generuje radiové záření. Budou zmíněny některé typy vln, které ve sluneční erupci vznikají a vysvětleno, jak mohou být tyto vlny pozorovány. Na závěr bude ukázán příklad erupce v magnetickém provazci, vysvětleno tzv. sluneční třesení a diskutována otázka slunečních supererupcí.
Na přednášku naváže pan Mgr. Miroslav BÁRTA, Ph.D. svým koreferátem, zaměřeným na numerické řešení MHD problémů při magnetické rekonexi využitím MKP metody adaptivnich sítí.


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn