Regiopulmotest“, přístroj k radiometrickému vyšetření funkcí plic (zapomenutá historie znovuobjevená v rozhovorech s pamětníky).

Published on 4.12.2013 by

Termín přednášky: 10.12.2013 v 15:00
Místo konání: Knihovna KTE (EK 619)
Přednášející: Mgr. Emilie TĚŠÍNSKÁ, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy
Anotace
Přístroj „Regiopulmotest“ byl vyvinut a v několika prototypech vyroben v Československu v 60. – 90. letech 20. století. Autory vynálezu byli doc. MUDr. Cyril Šimeček, tehdejší přednosta Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí FN LF UK v Plzni, a Ing. Jiří Ryba, tehdy pracovník Závodu mechanizace a automatizace ZURUP v Ostrově nad Ohří. Vývoj a výrobu přístroje převzalo v 80. letech 20. století specializované pracoviště TESLA-Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky v Přemyšlení u Prahy. Na princip a technické provedení přístroje bylo uděleno několik čs. autorských osvědčení. Přístroj vzbudil zájem zahraničních výrobců a byl patentován v NSR a USA. K předpokládané sériové výrobě a využití přístroje v lékařské praxi v Československu nakonec nedošlo.
Nástin historie přístroje „Regiopulmotest“ se opírá o svědectví jednoho z autorů vynálezu (Ing. Jiřího Ryby), pátrání v archivech a pohled současného odborníka v pneumologii (prof. MUDr. Miloše Peška, CSc.).
Záměrem přednášky je další doplnění a upřesnění historie přístroje ve společné diskusi.


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn