Antigravitace a její projevy, aneb platí zákon zachování energie?

Published on 16.10.2013 by

Termín přednášky: 22.10.2013 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Prof. RNDr. Michal KŘÍŽEK, DrSc. (Matematický ústav, Akademie věd ČR)

Anotace
V úvodu přednášky se seznámíme se standardním kosmologickým modelem zrychlujícího se rozpínání vesmíru. Pak na řadě konkrétních příkladů ukážeme, že se také sluneční soustava velice pozvolna rozpíná rychlostí řádově srovnatelnou s Hubbleovou konstantou. Uvedeme např. tři nezávislé argumenty naznačující, že se Země dlouhodobě vzdaluje od Slunce průměrnou rychlostí cca 5 metrů za rok, což je v rozporu se zákonem zachování energie. Předložíme také nedávná pozorování formování galaxií, které hovoří ve prospěch hypotézy, že skrytá energie nepůsobí jenom globálně, ale i lokálně. Na závěr předvedeme, že skrytá energie nutná pro zrychlující se rozpínání vesmíru může pocházet z nepatrně malé ale kladné hodnoty gravitační aberace, jež je důsledkem konečné rychlosti šíření gravitační interakce a principu kauzality.


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn