Role tokamaků COMPASS a ITER při výzkumu řízené termonukleární fúze

Published on 2.12.2008 by

Přednášející: RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)

Zvládnutí termonukleární fúze výhledově nabízí zásadní příspěvek k řešení obtížné situace v globálním zásobování energií. Výroba energie inspirovaná procesy ve hvězdách by nabízela dlouhodobě zajištěný, bezpečný a bezemisní provoz. Nicméně, podmínky nutné k zapálení termonukleárních reakcí jsou velmi tvrdé – teploty v řádu sto miliónů stupňů a kvalitní udržení tepla v závislosti na dosažené hustotě paliva. V přednášce budou srozumitelně vyloženy hlavní fyzikální a technické výzvy, které se k myšlence na mírové využití termonukleární fúze vážou. Po rychlém přehledu hlavních navrhovaných řešení se posluchači blíže seznámí s principem zařízení tokamak. Po nedávném rozhodnutí sedmi mocností společně postavit velký supravodivý tokamak ITER přistoupila i Česká republika k modernizaci v tomto oboru – v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se ke spuštění připravuje tokamak COMPASS. Právě o tokamaku COMPASS a jeho roli z pohledu široké mezinárodní spolupráce završené projektem ITER bude věnována další část přednášky. Odpovídající prostor bude vyhrazen i společnému evropskému zařízení JET, které je zatím největším tokamakem světa. Závěrem se zmíníme o dalších chystaných projektech i o prvních konkrétních představách termonukleárních elektráren.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn