Cena Plzeňského kraje

Published on 18.6.2013 by

Tomáš Kamínský, student třetího ročníku oboru Elektronika a telekomunikace, byl oceněn Plzeňským krajem za výsledky své odborné činnosti v oblasti separace plastových materiálů v elektrostatickém poli. Práce vznikla na Katedře teoretické elektrotechniky a jejím cílem bylo formulovat matematický model popisující pohyb elektricky nabitých plastových částic v triboelektrostatickém separátoru, jeho numerické řešení a následné experimentální ověření získaných výsledků. Výsledky práce byly také s úspěchem prezentovány v rámci SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost).

Název práce: Numerický model a experimentální ověření pohybu elektricky nabitých částic v triboelektrostatickém separátoru

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn