Využití laserů v očním lékařství

Published on 6.5.2013 by

Termín přednášky: 21.5.2013 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: doc. MUDr. Jiří PAŠTA, CSc., FEBO (Ústřední vojenská nemocnice Praha)

Anotace
V roce 1964 byla Američanu Townesovi a Rusům Basovovi a Prochorovovi udělena Nobelova cena za objev laseru. Jedinečnost vlastností jím generovaného záření, daných prostorově časovými (časová a prostorová koherence, polarizovanost, monochromatičnost) a energetickými charakteristikami (vysoká výkonnost), otevřela nové perspektivy v mnoha oborech lidské činnosti. Oční lékařství bylo jedním z prvních oborů, kde bylo využito působení laserového záření na živou hmotu. Zprvu byla indikační šíře použití laserů v oftalmologii poměrně malá, ale s rozvojem nových druhů laserů se situace výrazně změnila. V současnosti se lasery využívají jak v diagnostice, tak v prognostice i v terapii očních onemocnění. Bližší informace v přednášce.


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn