Organická fotovoltaika

Published on 5.3.2013 by

Termín přednášky: 5.3.2013 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta)

Anotace
Generování nosičů náboje vlivem osvětlení a jejich transport. Diagnostika polovodičů využitím povrchového fotovoltaického jevu a jeho nová koncepce bez omezení na tloušťku vzorku. Bezkontaktní metoda měření difúzní délky excitonů a šířky oblasti prostorového náboje. Materiály pro sluneční články, konstrukce organických slunečních článků: planární a objemové heteropřechody, hybridní články, Graetzelova cela. Základní parametry článků, účinnost. Některé aplikace, perspektiva organické fotovoltaiky.


Přednáška je podpořena z projektu SPPVaV – Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0014.

logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn