Projekt ALLEGRO – rychlý reaktor chlazený heliem

Published on 27.11.2012 by

Termín přednášky: 4.12.2012 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Ing. Jozef MOLNÁR, Ph.D. a Ing. Ladislav BĚLOVSKÝ, CSc. (ÚJV Řež a.s.)

Anotace
Rychlé reaktory, umožňující uzavřený palivový cyklus, jsou opět na scéně, dnes patří mezi tzv. reaktory 4. generace. V Evropě probíhá příprava několika projektů demonstračních jednotek, chlazených tekutým sodíkem, olovem a též heliem. Posledně jmenovaný je GFR (Gas cooled Fast Reactor), umožňující dosáhnout na výstupu z reaktoru až 850 °C, což je lákavé z pohledu vysoké účinnosti výroby elektřiny v kombinovaném cyklu a též pro řadu technologických procesů, vyžadujících medium o vysoké teplotě, např. výrobu vodíku. V počátku vývoj GFR probíhal ve světě paralelně a nezávisle ve vyspělých zemích ale do roku 2009 zejména ve Francii (v CEA), později (od roku 2010) se do procesu jeho vývoje zapojila též Česká republika spolu s Maďarskem a Slovenskem. Demonstrační reaktor GFR, nazvaný ALLEGRO, má na papíře tepelný výkon 75 MW a jeho hlavním cílem je umožnit jednak testování nového typu paliva pro velké energetické reaktory GFR, jednak ověřit v praxi technologie, související s heliem a vysokými teplotami.
V přednášce zazní kromě stručné historie GFR zejména informace o technickém provedení francouzského dvouokruhového konceptu. Tento koncept je nyní předmětem přípravy projektu ALLEGRO, hledání technických vylepšení a zejména způsobu, jak tento projekt technologicky i ekonomicky realizovat.


logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn