Silové účinky světla a jejich využití v praxi

Published on 13.11.2012 by

Termín přednášky: 20.11.2012 v 15:00
Místo konání: Knihovna KTE (EK 619)
Přednášející: Ing. Petr Jákl, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno)

Anotace
Mechanické účinky světla jsou založeny na přenosu hybnosti z fotonů na hmotnou částici. První praktické aplikace tohoto efektu se začaly objevovat v 70. a 80. letech minulého století, kdy se staly dostupné lasery o výkonech desítek mW. Zlomovým experimentem byl objev laserové pinzety skupinou profesora Ashkina v roce 1986, který zpřístupnil ideu optického chytání živých i neživých mikroobjektů výzkumníkům ze široké škály oborů – biologie, lékařství, povrchové analýzy či mikrochemie. Spolu s přesným měřením polohy vázané částice se optická pinzeta využívá též k měření sil v řádu pikonewtonů či povrchových reliéfů s přesností v řádu desítek nanometrů. Nové metody vyvinuté v posledních letech využívají nedifrakčních svazků, interferenčních polí či difrakčních elementů a umožňují tak vázat velké množství částic najednou či třídit je optickými silami podle jejich vlastností a velikosti. V této přednášce budou
představeny teoretické základy, zajímavé experimenty i praktické aplikace optických mikromanipulačních technik.


logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn