Gravitace versus magnetismus

Published on 30.10.2012 by

Termín přednášky: 6.11.2012 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, Praha)

Anotace
Podle Einsteinovy obecné teorie relativity nejsou gravitace a elektromagnetismus na sobě nezávislými fyzikálními jevy, jako je tomu v klasické fyzice, ale naopak se navzájem složitým způsobem ovlivňují. Gravitace spoluurčuje tvar elektromagnetického pole, ale to zároveň samo přispívá k poli gravitačnímu. V mnoha astrofyzikálních situacích lze relativistické efekty zanedbat. V blízkosti kompaktních objektů, jako jsou neutronové hvězdy a černé díry, už je ale gravitace natolik silná, že je pro adekvátní popis systému použití teorie relativity nevyhnutelné.
V přednášce se konkrétně zaměříme na jednoduchý teoretický model tvořený rotující černou dírou, která koná posuvný pohyb vůči homogennímu magnetickému poli. Uvidíme, že i v tomto vysoce zjednodušeném případě, kdy vůbec neuvažujeme přítomnost nabité hmoty, je výsledkem gravitačního působení černé díry komplikovaná struktura magnetického i indukovaného elektrického pole. Všimneme si především, že v některých bodech klesá intenzita magnetického pole k nule a že kolem těchto bodů vznikají oblasti přepojených magnetických siločar, které teorie plazmatu studuje v kontextu magnetické rekonekce. V našem vakuovém modelu se ovšem jedná o čistě relativistický efekt způsobený rotujícím kompaktním objektem.


logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn