Vláknové lasery a optická vlákna

Published on 23.10.2012 by

Termín přednášky: 23.10.2012 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Dr. Ing. Ivan KAŠÍK a Ing. Pavel PETERKA, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha)

Anotace
Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených pro dosud nejpřesnější měření frekvence a času. V přednášce budou popsány základní principy činnosti vláknových zesilovačů, včetně vláknových laserů s vysokým výkonem čerpaných přes plášť a uvedeny některé výsledky výzkumu v tomto oboru v ÚFE.
Optická vlákna umožňují budovat dnešní moderní optické přenosové sítě pro přenosové rychlosti v řádech GB -TB/s. Tyto sítě obsahují jak pasivní prvky – optická vlákna (kabely) tak prvky aktivní – zdroje, zesilovače, detektory. Myšlenku přenosu informací pomocí optických vláken prosadil Ch. K. Kao, za což mu byla v roce 2009 udělena Nobelova cena. Podstatou je příprava materiálů na bázi křemenného skla o velmi vysoké čistotě a přesnosti. V Československu se s jejich výzkumem začalo již v roce 1979.


logo_IDRV

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn