Případ italské OPERY

Published on 2.10.2012 by

Termín přednášky: 2.10.2012 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Doc. RNDr. Jan Slavík, CSc. (Katedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni)

Anotace
V září minulého roku oznámil mluvčí italského projektu OPERA, že mionovým neutrinůn naměřili nadsvětelnou rychlost.
Přednáška se pokusí odpovědět na 5 otázek :
– Jak to měřili ?
– Co mohlo být špatně ?
– Existují podobné experimenty ?
– Proč to nemohlo být dobře ?
– Co by znamenalo, kdyby to změřili dobře ?
Na závěr budou diskutovány chyby v experimentu OPERA a formulována hypotéza, týkající se jejich pachatele.


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn