Deterministický chaos

Published on 12.5.2009 by

Termín přednášky: 12.5.2009 v 15:00
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU219)
Přednášející: RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. (Ústav matematiky, VŠCHT Praha)

Anotace

Byly diskutovány tři hlavní významy slova chaos:

  • v řecké mytologii
  • v běžném současném významu
  • jako zajímavý typ chování nelineárních dynamických systémů.

V souvislosti s tím byly formulovány definice dynamického systému, deterministického chaosu a presentovány vhodné ilustrativní příklady z přírody a techniky. Zároveň byly zmíněny souvislosti s výtvarným uměním a některými méně zjevnými vlastnostmi lidské duše.

Fotografie z přednášky:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn