Modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry

Published on 7.12.2011 by

Termín přednášky: 13.12.2011 v 15:00
Místo konání: knihovna KTE (EK 619)
Přednášející: Mgr. Vladimír Fuka (Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK Praha)

Anotace
V přednášce bude představen model turbulentního proudění v lokálních měřítkách, který slouží zejména pro modelování šíření znečišťujících příměsí v městské zástavbě a jiných geometricky složitých prostředích. Budou prezentovány numerické metody použité v modelu (zejména simulace velkých vírů (LES) a metoda konečných objemů) a příklady výpočtů pro několik ukázkových případů.


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn