Záhada temné hmoty a temné energie ve Vesmíru

Published on 11.10.2011 by

Termín přednášky: 11.10.2011 v 15:00
Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc. (Astronomický ústav, Universita v Lundu, Švédsko)

Anotace
Největší současnou záhadou kosmologie je problém temné hmoty a temné energie.
Prvý problém spočívá v tom, že galaxie a vyšší hierarchické útvary (např. kupy galaxií) vykazují asi pětkrát více hmoty při projevu gravitačním, než se dá zjistit jinými astrofyzikálními způsoby. Předpokládá se, že se jedná o dosud neznámé – téměř nezachytitelné – částice.
Druhým problémem je zcela neznámá energie, jejíž ekvivalentní hmotnost podle vztahu m = E / c2 je ještě asi třikrát větší než hmotnost temné hmoty. O této temné hmotě se neví – kromě jejího gravitačního působení – téměř vůbec nic.
Přednášející přednese svoje řešení daného problému, které je založeno na výsledcích práce jedné nepovšimnuté holandské výzkumnice, a které řeší oba uvedené problémy najednou. Řešení není spekulativní – jak tomu často bývá – ale je velmi logické a přímé.


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn