Plasma a materiály

Published on 12.4.2011 by

Termín přednášky: 12.04.2011 v 15:00
Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219)
Přednášející: Prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.)

Anotace

Při interakci plazmatu s pevnou fází nastávají v materiálech změny, které se na jedné straně projevují např. obtížemi při hledání vhodných konstrukčních prvků dlouhodobě vystavených účinkům plazmatu v tokamacích a jiných zařízení pracujících s plazmatem. Na druhé straně plazma může být využito k výrazné modifikaci „běžných“ materiálů – především jejich povrchů, k přípravě „objemových“ materiálů zcela nového typu nebo – s využitím specifik plazmatu jako je plazmochemického působení, velmi vysoká teplota, atd. – i k návrhu nových technologických postupů. Tzv. plazmové technologie jsou celosvětově ve středu zájmu a jsou intenzivně rozvíjeny – žel mnohdy v rámci průmyslového utajení.
Plazmové technologie lze rozdělit podle typu používaného plazmatu (rovnovážné – nerovnovážné) resp. podle jejich cílového zaměření. V přednášce budou shrnuty možné aplikace plazmových technologií v materiálovém inženýrství a poté bude hlavní pozornost věnována plazmovému stříkání.
V závěru přednášky bude naznačena problematika materiálů pro fuzní zařízení. Tyto materiály pracují v extrémních podmínkách, kdy jsou zatěžovány kombinací různých typů „namáhání“. Jejich vývoj je však klíčový pro budoucí komerční využití jaderné fůze.

Fotogalerie:


logo_PLZ_bar

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn