Výkonové elektromagnetické impulsní zdroje a jejich speciální aplikace

Published on 9.11.2007 by

Přednášející: Doc. Ing. Pavel FIALA, Ph.D. (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně)

Obsah

  1. Novodobá historie vývoje impulsních zdrojů
  2. Základní náhled na některé koncepce impulsních zdrojů, návrh
  3. Aplikace zdrojů a souvisejí aspekty, bezpečnost, terorismus
 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn