Home Semináře Archív kategorie "2009" (stránka 3)
formats

Aplikace magnetokalorického jevu v chladicí technice

Published on 10.3.2009 by in 2009

Prezentováno dne: 10.3.2009 Přednášející: Doc. Ing. Josef Ota, CSc. (Fakulta strojní, ČVUT Praha) Anotace: Magnetické chlazení je založeno na vratném magnetokalorickém efektu při cyklické magnetizaci a demagnetizaci vhodné pracovní látky. Zájem o výzkum nové technologie byl urychlen nalezením několika materiálů s výrazným („giant“) magnetokalorickým jevem v oblasti „mírného chlazení“, pro techniku chlazení bez látek ohrožujících

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Permanentní magnety

Published on 3.3.2009 by in 2009

Prezentováno dne: 3.3.2009 Přednášející: Dr. Ing. Jiří Büllow (Katedra teoretické elektrotechniky, ZČU v Plzni) Obsah: stručný pohled do historie magnetismu a magnetů jako takových některé milníky v odhalování vědeckého pohledu na podstatu magnetismu náčrt vlivu poznatků kvantové mechaniky na teorii magnetismu vliv vlastností materiálů z pohledu teorie tuhých roztoků některé rysy metalurgických technologií náčrt prakticky používaných

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Projekt Středoevropské synchrotronové laboratoře – CESLAB

Published on 24.2.2009 by in 2009

Přednášející: Mgr. Michal ŠEDIVÝ (Biofyzikální ústav AV ČR Brno) a Ing. Bohdan RŮŽIČKA, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR) Obsah prezentace: V prvé části byly objasněny obecné otázky, jako např.: – základní cíle projektu CESLAB – historie projektu i jeho kontextu v rámci národním i nadnárodním – dosavadní i budoucí kooperace se zahraničními partnery –

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Magnetooptika – fyzikální a technické principy

Published on 10.2.2009 by in 2009

Přednášející: Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. (Institut fyziky – oddělení fyziky nanostruktur, VŠB – TU Ostrava) Obsah: Základní geometrická uspořádání v magnetooptice. Konfigurace magnetooptických experimentálních sestav. Modelování a realizace zdrojů magnetického pole pro magnetooptiku Fotografie:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Magnetická pole ve vesmíru a v laboratoři

Published on 20.1.2009 by in 2009

Přednášející: Prof. Ing. Petr KULHÁNEK, CSc. (Katedra fyziky fakulty elektrotechnické, ČVUT – Praha) Obsah magnetická rekonekce pinč tekutinové dynamo magnetická zrcadla Fermiho mechanizmus magnetická pole ve sluneční soustavě extremní magnetická pole v laboratoři a ve vesmíru Fotografie: Video záznam z přednášky:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn