Home Semináře Archív kategorie "2009"
formats

Hermes2D – knihovna pro adaptivní hp-FEM

Published on 14.12.2009 by in 2009

Termín přednášky: 14.12.2009 v 15:00 Místo konání: knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Mgr. Lenka Dubcová (Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha) Anotace Hermes2D je knihovna funkcí v jazyce C++ sloužící k řešení různých typů parciálních diferenciálních rovnic pomocí metody konečných prvků vyšších řádů (hp-FEM). Hp-FEM je moderní verze standardní metody konečných prvků, která kombinuje různé

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Termické plazma a jeho využití v plazmových technologiích

Published on 24.11.2009 by in 2009

Termín přednášky: 24.11.2009 v 15:00 Místo konání: zasedací místnost děkanátu FEL (EU 219) Přednášející: Doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.) Anotace Budou popsány základní vlastnosti termického plazmatu, způsoby generování plazmatu a jeho technologické aplikace. Podrobněji budou charakterizovány plazmatrony s elektrickým obloukem stabilizovaným proudem plynu a obloukem stabilizovaným vodním vírem. Po

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

RC modely fraktorů, obvodů s konstantním argumentem vstupní imitance

Published on 16.10.2009 by in 2009

Termín přednášky: 16.10.2009 v 10:30 Místo konání: knihovna KTE (EK 619) Přednášející: Prof. Ing. Juraj Valsa, CSc. Anotace S fraktory se setkáváme například při simulaci pochodů v elektrochemických zařízeních, v moderních regulačních soustavách, při rozboru dějů ve vírové kotvě asynchronního motoru. K simulaci je třeba mít k dispozici relativně jednoduchý matematický a obvodový model. Přednáška

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Elektroosmotické čerpání elektrolytů ve střídavém elektrickém poli

Published on 6.10.2009 by in 2009

Termín přednášky: 6.10.2009 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU219) Přednášející: Doc. Ing. Dalimil Šnita, CSc. a Ing. Jiří Hrdlička (Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha) Anotace Elektroosmóza v stejnosměrném elektrickém poli je proudění kapalného elektrolytu podél rozhraní dielektrikum-elektrolyt způsobené elektrostatickou silou. Hustota této síly je dána součinem intenzity elektrického pole a hustoty náboje.

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Deterministický chaos

Published on 12.5.2009 by in 2009

Termín přednášky: 12.5.2009 v 15:00 Místo konání: Zasedací místnost děkanátu FEL (EU219) Přednášející: RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D. (Ústav matematiky, VŠCHT Praha) Anotace Byly diskutovány tři hlavní významy slova chaos: v řecké mytologii v běžném současném významu jako zajímavý typ chování nelineárních dynamických systémů. V souvislosti s tím byly formulovány definice dynamického systému, deterministického chaosu a

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn