Home Semináře Archív kategorie "2008" (stránka 2)
formats

Permanentní magnety a jejich využití v elektrických strojích

Published on 6.6.2008 by in 2008

Přednášející: Ing. Milan Krasl, Ph.D. (Katedra elektromechaniky a výkonové elektrotechniky) Obsah: Permanentní magnety obecně Charakteristiky a vlastnosti permanentních magnetů Moderní stroje a permanentní magnety Příklady výpočtů

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Krokové motory

Published on 16.5.2008 by in 2008

Přednášející: Ing. Petr PREUSS, CSc. (Katedra teoretické elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni) Obsah: Historie krokových motorů Záměry konstruktérů Krokové motory s aktivním rotorem Ovladače KM

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Vlny a solitony na nelineárním přenosovém vedení

Published on 25.4.2008 by in 2008

Přednášející: Prof. Ing. Juraj VALSA,  CSc. (Fakulta elektrotechnická, VUT Brno) Studie šíření vln po přenosovém vedení, jehož kapacita na metr délky závisí na okamžité hodnotě napětí v daném místě. Především jde o situaci, kdy s rostoucím napětím kapacita klesá, takže roste rychlost šíření vlny i vlnový odpor. Šíří-li se po vedení kladný puls, jeho vrchol

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Pokus o přípravu keramických vysokoteplotních supravodičů na bázi perovskitů – současné trendy a možnosti dalšího rozvoje

Published on 4.4.2008 by in 2008

Přednášející: Ing. Tomáš KOVÁŘÍK (Fakulta strojní, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, ZČU Plzeň) Obsah: Základní definice, typy supravodičů, historické milníky Současné trendy, vývoj, komerční využití Syntéza supravodivé keramiky

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Nemá odpor, je supra

Published on 7.3.2008 by in 2008

Přednášející: Doc. RNDr. Jan SLAVÍK, CSc. (Katedra fyziky FAV ZČU Plzeň) Přednáška by měla objasnit kdy a proč někdy mizí elektrický odpor tuhých vodičů Obsah: Kdy mizí odpor a co s tím udělá magnetismus. Pro párování hrají pozitivní roli vibrace. Je-li tepleji, jde to také, ale (zatím?) nevíme proč. K čemu je to dobré.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn