Home Semináře Archív kategorie "2008"
formats

Partial Discharge Measurement – an essential tool for diagnostic evaluation of insulation in electrical apparatus

Published on 16.12.2008 by in 2008

Přednášející: Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Haller (Department of Electrical Power and Environmental Engineering, University of West Bohemia, Plzeň) Obsah: Introduction about partial discharges Historical overview Measurement technique Futural trends and tasks Outlook

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Role tokamaků COMPASS a ITER při výzkumu řízené termonukleární fúze

Published on 2.12.2008 by in 2008

Přednášející: RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha) Zvládnutí termonukleární fúze výhledově nabízí zásadní příspěvek k řešení obtížné situace v globálním zásobování energií. Výroba energie inspirovaná procesy ve hvězdách by nabízela dlouhodobě zajištěný, bezpečný a bezemisní provoz. Nicméně, podmínky nutné k zapálení termonukleárních reakcí jsou velmi tvrdé – teploty v řádu sto miliónů stupňů a kvalitní

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Silná magnetická pole, jejich vytváření a využití

Published on 24.11.2008 by in 2008

Přednášející: Prof. Ing. Ivo. Doležel, CSc. (Katedra teoretické elektrotechniky, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni) Obsah: Úvod (historie poznávání magnetismu) Zdroje magnetických polí, jejich vlastnosti a klasifikace Supravodivost Silná magnetická pole, jejich vytváření a využití

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Moderní monitoring elektrizační soustavy v poruchových stavech

Published on 3.11.2008 by in 2008

Přednášející: Ing. Ladislav Haňka, CSc., Ing. Petr Neuman, CSc. (ČEPS – Praha) Obsah V souvislosti s pokračujícím rozvojem elektrizačních soustav ve světě spolu s pronikáním tržních principů do elektroenergetiky roste význam udržení stability a bezpečnosti provozu elektrizačních soustav. Plné zavedení obchodně-tržních podmínek do elektroenergetiky (unbundling), celosvětově se zvyšující spotřeba energií a rovněž překážky kladené výstavbě nových elektráren a

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Vytváření silně nehomogenních magnetických polí permanentními magnety

Published on 27.6.2008 by in 2008

Přednášející: Doc. Ing. Aleš Hála, CSc. (Katedra elektrotechniky, Fakulta vojenských technologií,  UO Brno) Obsah: Rozdělení permanentních magnetů Vlastnosti permanentních magnetů a jejich charakteristiky Vybraná uspořádání permanentních magnetů vytvářejících silně    nehomogenní rozložení magnetické indukce Příklady výsledků výpočtů

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn