Home Semináře Archív kategorie "2014"
formats

Jak Fritz Zwicky objevil temnou hmotu

Published on 5.11.2014 by in 2014

Termín přednášky: 19.11.2014 v 15:30 Místo konání: Zasedací místnost UC 107 (v přízemí nové budovy CTPVV (NTIS)) Přednášející: Prof. RNDr. Michal KŘÍŽEK, DrSc., Matematický ústav, Akademie věd ČR Anotace V roce 1933 Fritz Zwicky publikoval článek postulující existenci temné hmoty. Pomocí věty o viriálu zjistil, že k vysvětlení rychlých pohybů galaxií v obří galaktické kupě ve

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

MALÝ TŘESK

Published on 16.9.2014 by in 2014

Termín přednášky: 7.10.2014 v 15:30 Místo konání: Knihovna KTE (EK619) Přednášející: RNDr. Filip Křížek, Ph.D., Ústav jaderné fyziky, v. v. i., AV ČR Anotace Již více než čtyřicet let víme, že proton, neutron a ostatní hadrony mají netriviální vnitřní strukturu. Jsou složeny z elementárnějších objektů (kvarků a gluonů), které nesou barevný náboj silné interakce. Barevný

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Proč Higgsův boson nemusel existovat a proč jsme rádi, že existuje.

Published on 23.4.2014 by in 2014

Termín přednášky: 29.4.2014 v 15:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK619) Přednášející: Prof. RNDr. Jiří CHÝLA, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Anotace Nobelova cena za fyziku pro rok 2013 byla udělena společně Françoisi Englertovi a Peteru Higgsovi „za teoretický objev mechanismu, který přispěl k našemu pochopení původu hmotnosti subatomárních částic a který byl nedávno potvrzen

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Rekonexe magnetického pole ve slunečních erupcích

Published on 15.4.2014 by in 2014

Termín přednášky: 15.4.2014 v 15:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK619) Přednášející: Doc. RNDr. Marian KARLICKÝ, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Anotace V úvodu přednášky bude uvedeno několik příkladů pozorování slunečních erupcí. Pak bude vysvětlen tzv. standartní model sluneční erupce. Budou naznačeny nové trendy v teorii magnetické rekonexe, role plazmoidů a procesy vedoucí k fragmentované magnetické rekonexi.

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
formats

Recent trends and challenges on High Voltage Engineering

Published on 20.3.2014 by in 2014

Termín přednášky: 25.3.2014 v 15:00 Místo konání: Knihovna KTE (EK619) Přednášející: prof. Ing. Rainer  HALLER, Dr., Katedra elektroenergetiky a ekologie, ZČU v Plzni Anotace High Voltage Engineering as a typical interdisciplinary science between physics and electrical engineering is traditionally developed and driven by necessary innovations in electrical power engineering. Significantly for that should be the

(více)…

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn